Kuća meda

Poziv za nabavku pčelinjih rojeva za Program unapređivanja pčelarstva, podrška mladim pčelarima početnicima za 2021. godinu.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku pčelinjih rojeva u okviru mjere 1.2. Agrobudžeta – Program unapređivanja pčelarstva, podrška mladim pčelarima početnicima za 2021. godinu.

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore vrši nabavku pčelinjih rojeva za program podsticaja mladim pčelarima početnicima za 2021. godinu. Ovaj projekat se realizuje u okviru mjera podrške Agrobudžeta-sektor pčelarstva za mjeru 1.2.

Podrška mladim pčelarima početnicima. Predmet nabavke: pčelinji rojevi na ramovima LR i DB

Ponuda za nabavku pčelinjih rojeva treba da sadrži:

  • kvantitativni opis pčelinjeg roja
  • karakteristike saća i ramova na kojima se roj nalazi.

Ponude će biti vrednovane na sledeći način:

Tehnički dio ponude : Finansijski dio ponude = 70:30

Moguće je priložiti najviše dvije opcije.

Rok za isporuku rojeva je: 20.09.2021 godine.

Mjesto isporuke: Kuća meda, Daljam bb, 81412 Spuž-Danilovgrad. ( opciono: lokacija mladog pčelara)

Prevoz pčelinjih rojeva odnosno istovar istih pada na teret ponuđača.

Časopis pčelarstvo - septembar 2021

povezane novosti: