Otkup meda

Pravila otkupa meda

Saznajte koje procedure se primjenjuju prilikom otkupa meda

Projekat otkupa i pakovanja crnogorskog meda temelji se na procedurama koje su definisane pravilnikom o otkupu domaćeg meda. Ovaj pravilnik je razvijen u saradnji Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i pčelara a usvojen je od strane Upravnog odbora Saveza. Osnovni cilj ovog dokumenta je uspostavljanje procedura u svim fazama proizvodnje meda kao i njegovog oduzimanja odnosno samog pakovanja.

 

1.
prva faza

Organoleptička analiza meda podrazumijeva degustaciju ponuđenog meda od strane tročlane komisije na osnovu čega se vrši senzorsko ocjenjivanje i vrednovanje meda na osnovu ukusa, mirisa, boje, gustine... Medovi koji prođu prvu fazu testiranja se dopremaju u Kuću meda gdje se uvode u evidenciju.

2.
Druga faza

Hemijsaka analiza meda je sledeći, ključni korak, u ispitivanju koji podrazumijeva uzorkovanje meda od strane veterinarskog inspektora i njegova analiza u referentnoj laboratoriji (Centar za ekotoksikološka ispitivanja- CETI). Veterinarski inspektor uz zapisnik o sprovedenoj aktivnosti dostavlja uzorke meda leboratoriji. Parametri koji se ispituju su sastav meda kao i rezidue pesticida i antibiotika. Navedene analize se rade u skladu sa Pravilnikom o minimumu kvaliteta meda i ostalih pčelinjih proizvoda “Sl.l.C.G.” , br.56/09.

3.
Treća faza

Nakon dobijanja rezultata vrši se pakovanje meda u tegle zapremine 250g, 500g i 1000g i kao takav se plasira tržištu pod brendom Crnogorski med.

Imate pitanja o otkupu meda?

    Količina koju smo otkupili i plasirali do sada.