Zeleni korak ka budućnosti: Solarna elektrana na krovu Kuće meda

Održiva budućnost je u našim rukama

Postavljanjem solarnih panela, šaljemo snažnu poruku podrške održivosti. Svaki stvoren kilovat čini razliku, i mi smo ponosni dio pokreta ka zelenijem i ekološki prihvatljivijem svijetu.

Kroz korišćenje obnovljivog izvora energije, aktivno doprinosimo očuvanju biodiverziteta i sprečavamo dalje zagađenje životne sredine.

Solarna elektrana snage 30 kw će obezbijediti potrebe za električnom energijom i tako smanjiti fiksne troškove.
Vrijednost ovog projekta je 25 000 eura od čega Eko fond daje podršku 5 000 eura.