Donacija turske razvojne agencije – TIKA

U Kući meda je organizovana raspodjela varoznih podnjača sa hvatačima polena koji su donacija turske razvojne agencije-TIKA.

Ovo je nastavak odlične saradnje sa partnerima iz Turske a cilj je da se među pčelarima u Crnoj Gori razvija navika sakupljanja polena i tako stvaraju uslovi za proširenje palete pčelinjih proizvode i dodatne mogućnosti zarade.

Projektom je obuhvaćeno 65 pčelara koji su dobili po 10 univerzalnih podnjača sa hvatačima polena. Odabir pčelara koji su dobili hvatače polena je sproveden uz podršku lokalnih pčelarskih organizacija a jedan dio pčelara je imenovan od strane TIKE.

Koristimo priliku da se zahvalimo donatoru sa kojim ćemo i dalje nastaviti da razvijamo partnerske odnose i osmišljamo nove projekte u cilju razvoja pčelarstva u našoj zemlji.