CETI Izvještaj ispitivanja za pogače iz Kuće meda

Kuća meda d.o.o. u okviru redovnih procedura kontrole kvaliteta hrane za pčele vrši monitoring proizvedene hrane.

Kontrolu kvaliteta radi laboratorija Centra za ekotoksikološka ispitivanja-Podgorica.

Izvještaj ispitivanja za pogaču možete pogledati ovdje: