Kuća meda: Mikrobiološko ispitivanje hrane za pčele

Kuća meda d.o.o. u saradnji sa Specijalističkom Veterinarskom Laboratorijom vrši redovan monitoring mikrobiološkog sastava hrane za pčele koja se proizvodi u Kući meda.
U dodatku vam dajemo na uvid najnoviju analizu.

Tagovi