JAVNI POZIV za dodjelu podrške za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede za 2022. godinu

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede za 

2022. godinu

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2022. godinu i budžetskom linijom 2.1.20. – Podrška uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede za 2022. godinu. Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Investicije koje se podržavaju ovim Javnim pozivom su:

U svim sektorima poljoprivredne proizvodnje:

Uvođenje novih tehnologija koje imaju za cilj smanjenje troškova proizvodnje kroz racionalnu upotrebu inputa (vode, pesticida ili đubriva);

Uvođenje inovativnih tehnologija za dobijanje električne energije putem solarnih sistema (panela).

U sektoru stočarstva:

Uvođenje inovativnih praksi ishrane radi smanjenja troškova hrane i poboljšanja produktivnosti/mliječnosti u govedarstvu (može uključivati uvođenje relevantnih IT tehnologija);

Nabavka SMS/digitalnih vaga i drugih inovativnih rješenja sa ciljem povećanja prosječnih prinosa u pčelarstvu.

U sektoru biljne:

Inovacije u oblasti zbrinjavanja otpada i nus proizvoda nastalih u postupku poljoprivredne proizvodnje;

Uvođenje sistema za zagrijavanje u zaštićenim prostorima;

Podrška proizvodnim inovativnim konceptima koji su prilagođeni da odgovore na klimatske promjene (tehnologije protiv mraza, mašine za orošavanje i sl.);

Podrška inovativnim tehnologijama (IT rješenja) koje imaju za rezultat smanjenu upotrebu pesticida, preciznu primjenu vode i đubriva, uključujući podršku za dobijanje atesta za rasprskivače.

 

     Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva,koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju            (Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14,1/15, 30/17, 51/17 i 59/21) kao i u registre koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, do trenutka podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške.

    Ukoliko su podnosioci zahtjeva u statusu pravnih lica, neophodno je da im je djelatnost iz Sektora A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11).

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 10.000€ uz budžetsku podršku do 80% vrijednosti prihvatljive investicije (do 8.000€).

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti poljoprivredne proizvođačice i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

Trajanje Javnog poziva je od 21. aprila 2022. godine do 01. juna 2022. godine.

Kuća meda d.o.o. vam nudi više modela SMS vaga i poziva sve zainteresovane da nam se jave u vezi informacija i nabavke.

Pozovite: +382 68 844 333