Povoljnost – Prerada voska

P

oštovani pčelari,u cilju unapređenja servisa koje pruža Kuća meda, od sada imate mogućnost da uslugu sterilizacije i prerade voska platite kroz kompenzaciju za vosak. U ovom slučaju, umjesto da uslugu prerade plaćate novcem, plaćanje možete izvršiti voskom, odbijanjem dijela vašeg voska.Cijena voska u kompenzaciji iznosi 9€ po kilogramu.

Proces Sterilizacije i prerade voska

Proces sterilizacije pčelinjeg voska se obavlja u duplikatoru zapremine 200 litara. Temperatura na kojoj se vosak kuva-steriliše iznosi 120 stepeni i taj proces traje 30 minuta od momenta dostizanja navedene temperature. Nakon toga se temperatura smanjuje i dovodi na 80 stepeni. U međuvremenu hlađenja voska, vrši se taloženje svih nečistoća koje se nalaze u vosku. Proces izlivanja sirovog voska u table (stane osnove) se vrši postupkom toplog valjanje. Proces sterilizacije voska iziskuje određeno vrijeme zbog temperaturnog režima rada te je za preradu od 200 kg voska potrebno oko 24 sata. Sterilizacija je obavezan proces koji se sprovodi kako bi se potencijalni živi patogeni (prvenstveno spore američke kuge) neutralisali.
Oprema koja se koristi za izlivanje satnih osnova je njemačkog proizvođača Bernhard Rietsche GmbH koji je lider u svijetu kada je u pitanju oprema za preradu voska.
U zavisnosti od tipa košnice, pčelari mogu da biraju različite dimenzije satnih osnova koje se nakon izlivanja pakuju u kartonske kutije težine do 5 kilograma.

Formular za preradu voska

    Povezane novosti: