Sklapanje ramova i utapanje satnih osnova

SKLAPANJE RAMOVA I UTAPANJE SATNIH OSNOVA

  • Cijena sklapanja LR rama sa inox žicom (4 žice) je 0,95€/komad.
  • Cijena sklapanja LR rama bez inox žice je 0,80€/komad.
  • Cijena zavoštenog LR rama je 1,95€/komad.

 

  • Cijena sklapanja DB rama sa inox žicom (5 žica) je 1,00€/komad.
  • Cijena sklapanja DB rama bez inox žice je 0,80€/komad.
  • Cijena zavoštenog DB rama sa 5 inox žica je 2,05€/komad.

 

  • Cijena sklapanja DB 1/2 rama sa inox žicom (2 žice) je 0,85€/komad.
  • Cijena sklapanja DB 1/2 rama bez inox žice je 0,85€/komad.
  • Cijena zavoštenog DB 1/2 rama je 1,20€/komad.

Planirate da pripremite ramove za sezonu? pišite nam.